Professional Life:

Oral implantology expert, co-founder and present President of PSI – Polish Society of Oral Implantology since 2007, Vice-President of ICOI for Poland. ICOI Europe Board Member. Representative of Advanced Credentials Commission ICOI – examination committee for international dental implantology approvals. Coordinator and Chairman of Curriculum Implantology PSI educational course. Well recognized implant dentistry lecturer and teacher in the field of oral implantology in Poland with growing international position. Editor in chief of “Implant Dentistry” – PSI and ICOI affiliated journal. Owner of Duda Clinic Imlpants & Esthetic Dentistry Clinic and Plastic Surgery & Esthetic Medicine Clinic. Head of the Duda Clinic College of Dental Medicine.

1992 – Silesian Medical University graduated with honors
1992 – 1995 – Oral and Maxillo-Facial Department of Silesian Medical University in Katowice university teacher
1999 – doctors degree (PhD) with honors
1999 – oral surgery specialist degree
2000 – exclusively devoted to implantology
2003 – co-founder of PSI – Polish Society of Oral Implantology
2004 – present Vice-President ICOI – International Congress of Oral Implantologists
2004 – present Representative of Advanced Credentials Commission ICOI for Poland – examination committee for Fellowship, Diplomate, Mastership
2005 – present Coordinator and Director of Curriculum Implantology PSI – Polish Society of Oral Implantology one year educational course
2006 – 2009 – scientific editor of “Art of Implantology” journal
2007 – present President of the PSI – Polish Society of Oral Implantology
2010 – present Editor in Chief of “Implant Dentistry” – PSI, DGOI and ICOI affiliated journal
2010 – Editor of the Polish edition of „Implant Dentistry” M. S. Block book
2010 – present Editorial Board member of „Implant Dentistry” ICOI journal
2012 – Duda Clinic College of Dental Medicine in Katowice, founder
2013 – present Honorary member of DGOI – Deutsche Gesellschaft fȕr Orale Implantologie
2013 – founder and present Editor in Chief of „College – Journal of Duda Clinic College of Dental Medicine”
2013 – Top Design award 2013 for Duda Clinic – best designed and organised Polish dental clinic
2014 – present Curriculum Minimally Invasive Implantology, Coordinator and Director, Duda Clinic College of Dental Medicine
2015 – present Curriculum Implantoprosthetics, Coordinator and Director, Duda Clinic College of Dental Medicine
2016 – present ICOI Europe Board Member
2017 – present Curricula: Perio – Implantology and Surgery, Coordinator and Director, Duda Clinic College of Dental Medicine
2018 – visiting professorship nomination SSU Sumy State University
2019 – establishing of the integrated Curriculum Implantology Duda Clinic College of Dental Medicine
2019 – visiting professorship nomination ZSMU Zaporozhe State Medical University
2020 – visiting professorship nomination USJ Universidad San Jorge
2020 – partnership with Ingves Clinic – Plastic Surgery & Esthetic Medicine Clinic within Duda Clinic

Competences

Aesthetics and function in complex implant cases
Implant surgery
Minimally invasive implantology
Digital implantology
Advanced techniques of bone and tissue grafting
Educational programs in implantology

Publications:

• Cieślik – Wegemund M., Candotto V., Wierucka – Młynarczyk B., Tanasiewicz M., Gilowski Ł., Duda M., Lauritano D., Ormianer Z., Coverage of multiple recessions using the tunnel technique and a collagen matrix in the Maxilla or mandible: A6 month study, Journal of Biological regulators & homeostatic Agents 2018 Vol. 32, no. 2 (S1), s. 1-10,

• Duda M., Matalon S., Lewinstein I., Harel N., Block J., Ormianer Z., One Piece Immediately Loaded Implants Versus 1 Piece or 2 Pieces Delayed: 3 Years Outcome, Implant Dentistry 2016 nr Feb; 25(1), s. 109-113,

• Ormianer Z., Ben Amar A., Duda M., Marku-Cohen S., Lewinstein I Stress and strain patterns of 1-piece and 2-piece implant systems in bone: a 3-dimensional finite element analysis, Implant Dentistry 2012 nr Feb; 21(1), s. 39-45,

• Duda M., Neugebauer J., Stachulla G., Ormianer Z., A novel method of preparation of surgical template for guided implant placement: a case report, Implant Dentistry 2011 Apr 20(2), s. 118-24,

• Duda M., Cieślik M., Adwent M., Skowronek J., Knast M., Wilk M., Bone substitute materials in implantological procedures – literature review, Polish J of Environ Stud Vol 18, Polish J of Environ Stud 2009 nr Vol 18 No 6A, s. 319-322,

• Duda M., Cieślik M., Adwent M., Skowronek J., Knast M., Wilk M.,Bruxism as a risk factor in implantological treatment, Polish J of Environ Stud 2009 nr Vol 18 No 6A, s. 316-318,

• Duda M., Ormianer Z., Neugebauer J., Cieślik M., Szczepaniak P., Adwent M., Skowronek J., Complications correlated with sinus lift operations basing on own clinic material in 7 years follow up, Polish J of Environ Stud 2009 nr Vol 18 No 6A, s. 312-315,

• Duda M., Ormianer Z., Neugebauer J., Cieślik M., Szczepaniak P., Adwent M., Skowronek J., Prosthetic restorations in edentulous upper and lower jaw based on Dolder bar placed on four implants during 7 years observation period, Polish J of Environ Stud 2009 nr Vol 18, No 6A, s. 305-311,

• Duda M., Ormianer Z., Neugebauer J., Cieślik M., Szczepaniak P.,  Adwent M., Skowronek J., Controlled radiographic evaluation prospective study of marginal bone level of one-piece implants used for immediate function and immediate loading in up to 5 years observation period, Polish J of Environ Stud  2009 nr Vol 18, No 6A, s. 297-304,

• Cieślik M., Nocoń J., Duda M., Rauch J., Łączka M., Rauch B., Cieślik T., Histopathological assessment of bone defects healing  in the presence of decalcified human bone and its mixture with bioglass- tested on animals, Polish J of Environ Stud 2009 nr Vol 18, No 6A, s. 27-31,

• Cieślik M., Nocoń J., Duda M., Rauch J., Łączka M., Rauch B., Cieślik T., Influence of pure preparation of deproteinized human bone and its mixture with bio-glass and tricalcium phosphate upon the process of healing of hard tissue of test animals, Polish J of Environ Stud 2009 nr Vol 18, No 6A, s. 22-26,

• Cieślik M., Nocoń J., Duda M.., Rauch J., Łączka M., Rauch B., Cieślik T., The assessment of the regeneration process of the osseous tissue af guinea pigs’ mandible in the presence of decalcified human bone and its mixture with tricalcium phosphate, Polish J of Environ Stud 2009 nr Vol 18, No 6A, s. 32-36,

• Skowronek J., Adwent M., Cieślik M., Duda M.., Cieślik T., Open treatment of fractures of the mandibular condylar processes based on own experience, Polish J of Environ Stud 2009 nr Vol 18, No 6A, s. 156-159, • Skowronek J., Adwent M., Cieślik M., Duda M., Cieślik T., Own Experiences of Animal Experimental Studies. Polish J of Environ Stud 2009 nr Vol 18, No 6A, s. 160-163,

• Cieślik M., Adwent M., Skowronek J., Jaegermann Z., Duda M., Sabat D., Cieślik T.,Healing of the bone defect filled with calcium carbonate – experimental studies, Polish J of Environ Stud 2009 nr Vol 18, No 6A, s. 80-83,

• Cieślik M., Adwent M., Skowronek J., Jaegermann Z., Duda M., Sabat D., Cieślik T.,Healing of the rabbit mandible bone defect filled with hemihydrate calcium sulphate, Polish J of Environ Stud 2009 nr Vol 18, No 6A, s. 84-87,

• Skowronek J., Adwent M., Cieślik M., Duda M., Cieślik T., Environmental factors in maxillofacial fractures, Polish J of Environ Stud 2009 nr Vol 18, No 6A, s. 152-155,

• Duda M., Pająk J., The issue of bioresorption of the Bio-Oss xenogeneic bone substitute in bone defects, Annales Univ M. Curie-Sklod, Sectio D, Medicina 2004 Vol.59 nr 1, s. 269-277,

• Duda M., Soforimplantation auf Einphasenimplantaten (Immediate loading), Implantologie Journal 2004 nr (2), s. 50-51,

• Duda M., Implementation of the two-stage operation technique for the autotransplantation of teeth with closed apexes-a preliminary report, Annales Univ M Curie-Sklod, Sectio D, Medicina 2003(58) N2,

• Duda M., Forcing the root into the maxillary sinus during tooth extraction – and what next?, Annales Univ M Curie-Sklod, Sectio D Medicina 2003 (58) N2,

• Duda M., Einphasenimplantat bei Sinus lifting- Eingriffen, ZWP Spezial 2003 nr (9), s. 32-34, 1.

• Munk J., Bednarek K., Cieślik-Wegemund M., Kłosiński P., Pluta K., Duda M., Metoda pobierania wycisków anatomicznych szczęki – wskazówki praktyczne, Twój Przegląd Stomatologiczny nr 3/2020 s. 28-32,

• Łukasiewicz B., Łukasiewicz M., Duda M., Zastosowanie CBCT w endodoncji. Opis przypadków. Using CBCT in endodontic treatment. Case report. Zastosowanie CBCT w endodoncji. Opis przypadków. Using CBCT in endodontic treatment. Case report, Twój Przegląd Stomatologiczny 2019,

• Duda M., Kłosiński P., Pluta K., Kozyra M., Uzupełnienie braku zęba siecznego w szczęce z kształtowaniem indywidualnego profilu wyłaniania przy użyciu korony tymczasowej na implancie – opis przypadku, Twój Przegląd Stomatologiczny 2018 nr 11/2018, s. 31-37,

• Duda M., Binderman I., Zachowanie wyrostka zębodołowego dzięki usuniętym zębom – przetworzonym i wszczepionym z powrotem pacjentów, Implantologia Stomatologiczna 2018 nr (18), 2, s. 48-52,

• Duda M., Kłosiński P., Pluta K., Sikorska P., Implantacja z zastosowaniem szablonu do nawigacji z natychmiastowym obciążeniem i pełnoceramiczną rekonstrukcją estetyczną z wykorzystaniem technik skanowania (3Shape), drukowania (Varseo) i CAD-CAM, Implantologia Stomatologiczna 2017 nr (15), 1, s. 42-47,

• Kołaczek P., Kłosiński P., Duda M., Terapia logopedyczna pacjentów po leczeniu protetycznym, Stomatologia 2017 nr 1-2/17, s. 24-26,

• Duda M., Pluta K., Kłosiński P., Riegel M., Protez typu overdenture wsparta na koronach teleskopowych na implantach jako metoda leczenia utraconej funkcji narządu żucia. Opis przypadku, E-Dentico 2017 nr 4 (68)/17, s. 138-143,

• Kłosiński P., Pluta K., Munk J., Duda M., PEEK – termoplastyczny materiał ery postcyrkonowej w protetyce stomatologicznej, Stomatologia 2016 nr 7-8/16, s. 24-29,

• Grzech-Leśniak K., Duda M., Augmentacja tkanek miękkich w leczeniu implantologicznym w strefie czynnościowej, Implantologia Stomatologiczna 2016 nr (14),2, s. 52-55,

• Cieślik-Wegemund M., Duda M., Kłosiński P., Ocena kliniczna skuteczności poszerzenia strefy dziąsła zrogowaciałego przy implantach z wykorzystaniem wolnego przeszczepu dziąsłowego- opis przypadku, Implantologia Stomatologiczna 2016 nr (14),2, s.44-50,

• Mikołajczyk J., Pluta K., Haraś K., Duda M., Estetyczna odbudowa implantoprotetyczna przy użyciu materiału Prettau Opis przypadku, Stomatologia 2015 nr 1-2/15, s. 24-29,

• Duda M., Mikołajczyk J., Pluta K., Implantacja natychmiastowa z uzupełnieniem estetycznym po usunięciu zęba 11 złamanego w wyniku urazu. Opis przypadku, Stomatologia 2015 nr 10/15, s.30-35,

• Duda M., Bomba N., Kłosiński P., Jednoczasowa implantacja 15 wszczepów w szczęce i w żuchwie metodą implantacji minimalnie inwazyjnej (MIMI) z natychmiastowym funkcjonalnym obciążeniem mostami tymczasowymi jako przykład  indywidualnej koncepcji szkolenia w Duda Clinic College of Dental Medicine, Stomatologia Współczesna 2014 nr (21) 3, s. 16-20,

• Duda M., Cendry M.,  Wilk M., Knast M., Kłosiński P., Munk J., Mikołakczyk J., Pluta K., Szczepaniak P., Kowal B., Drobos M., Ciapiński D., Metody rehabilitacji bezzębia w oparciu o leczenie implantoprotetyczne – pełne stałe rekonstrukcje łuków zębowych lub overdenture, Implantologia Stomatologiczna 2014 nr (9) 1, s. 18-25,

• Duda M., Mikołajczyk J., Odbudowa dolnego łuku zębowego przy użyciu mostu opartego na sześciu implantach. Opis przypadku, Stomatologia 2014 nr 4/14, s. 26-29,

• Pasierbek E., Ciapiński D., Duda M., Urbanek T., Pacjent z chorobami kardiologicznymi a zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej, Dental Forum 2011 nr (XXXIX) 1, s. 55-61,

• Duda M., Metoda własna wykonania szablonów do nawigacji implantologicznej- doniesienie wstępne i opis przypadku, Implantologia Stomatologiczna 2010 nr (2), s. 26-32,

• Cendry M., Duda M., Belka Doldera oparta na czterech wszczepach śródkostnych. Opis 3 przypadków, As Stomatologiczny 2008 nr (1), s. 34-37,

• Duda M., Implantacja natychmiastowa po usunięciu zębów jedno-, dwu- i trójkorzeniowych. Opis przypadków, Sztuka Implantologii 2007 nr (1), s. 20-26,

• Duda M., SimPlant – pierwsze wrażenia ze stosowania programu do planowania i nawigacji implantologicznej, Sztuka Implantologii 2007 nr (2), s. 24-32,

• Duda M., Implantoprotetyka w Twojej praktyce – pierwsze kroki, As Stomatologiczny 2007 nr (1), s. 16-19 2

• Duda M., Implantacja minimalnie inwazyjna z zastosowaniem mukotomu w przypadku sinus liftingu otwartego. Opis przypadku, As Stomatologiczny 2007 nr (2), s. 20-25,

• Duda M., Kowal B., Planowanie zabiegu implantologicznego – jak wykorzystać chirurgii implantologicznej? Część I- opis przypadku natychmiastowej implantacji z natychmiastowym obciążeniem czynnościowym, As Stomatologiczny 2007 nr (3), s. 28-35,

• Duda M., Kowal B., Planowanie zabiegu implantologicznego – jak wykorzystać możliwości chirurgii implantologicznej? Część II – opis przypadku implantacji 4 wszczepów pod belkę do stabilizacji protezy overdenture, As Stomatologiczny 2007 nr (4), s. 6-9,

• Duda M., Kowal B., Planowanie zabiegu implantologicznego – jak wykorzystać możliwości chirurgii implantologicznej? Część III – opis przypadku implantacji 10 wszczepów pod most cyrkularny, As Stomatologiczny 2007 nr (5), s. 34-38,

• Duda M., Knast M., Ceramiczne łączniki estetyczne w implantoprotetyce. Opis przypadku, As Stomatologiczny 2007 nr (6), s.20-26,

• Duda M., Implantacja z obciążeniem odroczonym – w porównaniu z implantacją z obciążeniem natychmiastowym. Opis 2 przypadków, Sztuka Implantologii 2006 nr (1), s. 8-13,

• Detholf J., Duda M., Cendry M., Zastosowanie lasera Er:YAG KEY- Laser w stomatologii, Sztuka Implantologii 2006 nr (1), s. 25-28,

• Wysoczańska M., Cieślik-Bielecka A., Duda M., Endoskopia w chirurgii szczękowo-twarzowej, Dental and  Medical Problems 2006 nr (1), s. 101-107,

• Duda M., Skulich J., Sinus lifting otwarty Cz II elementy anatomii, fizjologii, patologii i rentgenodiagnostyki zatok szczękowych, As Stomatologiczny 2006 nr (2), s. 23-27,

• Duda M., Opieka pozabiegowa nad pacjentem implantologicznym, Sztuka Implantologii 2006 nr (2), s. 24-28,

• Duda M., Sinus Lifting otwarty, cz III, As Stomatologiczny 2006 nr (3), s. 30-33,

• Duda M., Implantacja natychmiastowa, step by step, Opis przypadku, As Stomatologiczny 2006 nr (4), s. 26-28,

• Duda M., Czy kształcenie w zakresie implantologii ma sens?, As Stomatologiczny 2006 nr (6), s. 7-12,

• Duda M., Różne metody stabilizacji błon zaporowych stosowanych w chirurgii stomatologicznej, As Stomatologiczny 2005 nr (1), s. 22-24,

• Duda M., Implantacja z natychmiastowym obciążeniem czynnościowym, As Stomatologiczny 2005 nr (3), s. 6-9,

• Duda M., Wypełnienie ubytków kostnych po usunięciu zębów materiałami kościozastępczymi celem zapobiegnięcia zanikowi wyrostka zębodołowego przed implantacją, As Stomatologiczny 2005 nr (5), s. 52-55,

• Duda M., Sinus lifting otwarty Część I – specyfika anatomiczna budowy zatok szczękowych i technika zabiegu, As Stomatologiczny 2005 nr (6), s. 30-33,

• Adwent M., M. Cieślik, A. Cieślik-Bielecka, D. Sabat, M. Duda, T. Cieślik, Ocena kopolimeru PGLA wszczepionego w żuchwę i tkanki miękkie królików – obserwacje półroczne. Evaluation of PGLA copolymer implanted in the mandible and soft tissue of the rabbit- 24 months observation, Inżynieria Biomateriałów/Engineering of Biomaterials 2005 R.8 nr 47-53, s. 219-221,

• Kamińska A., Duda M., Krukowska J., Leczenie protetyczne pacjentów po zabiegach sterowanej regeneracji kości wyrostka zębodołowego z zastosowaniem biomateriałów, Annales Academiae Medicae Silesiensis 2004 Supl 83, s. 82-87,

• Duda M., Implanty natychmiastowe Opis przypadku, Protetyka Stomatologiczna 2004 nr(2), s. 123-127,

• Duda M., Kamińska A., Autotransplantacja zębów ze wskazań ortodontycznych w zastosowaniu substytutu kostnego Bio-Oss Opis dwóch przypadków, Poradnik Stomatologiczny 2004 nr (2), s. 22-26,

• Duda M., Kamińska A., Szewczyk J., Torbiel zębopochodna wokół zęba zatrzymanego. Opis przypadku, Poradnik Stomatologiczny 2004 nr (4), s. 26-28,

• Duda M., Kamińska A., Implantacja natychmiastowa wszczepów jednofazowych z natychmiastowym obciążeniem czynnościowym. Opis przypadku, Poradnik stomatologiczny 2004 nr (8), s.12-14,

• Duda M., Skop B., Ocena biosyntezy kolagenu i proteoglikanów w hodowli fibroblastów, uzyskanych z ozębnej krioprezerwowanych zębów ludzkich, Czasopismo Stomatologiczne 2004 nr (5), s. 327-332,

• Duda M., Sterowana regeneracja tkanek w implantologii stomatologicznej, As Stomatologiczny 2004 nr (1-2), s. 10-12,

• Duda M., Implantacja natychmiastowa po ekstrakcji zęba trzonowego. Opis przypadku, As Stomatologiczny 2004 nr (3), s. 22-23,

• Duda M., Implantacja wszczepów jednofazowych w zastosowaniu mukotomu, As Stomatologiczny 2004 nr (4), s. 39-41,

• Duda M., Kurrek A., Krężlik A., Krężlik E., Zastosowanie implantów jednofazowych w zabiegach sinus liftingu, As Stomatologiczny 2004 nr (5), s. 28-32,

• Duda M., Witalińska- Łabuzek J., Osteoporoza a wszczepy stomatologiczne, As Stomatologiczny 2004 nr (5), s. 20-22,

• Duda M., Cieślik-Wegemund M., Bruksizm a implanty, As Stomatologiczny 2004 nr (6), s. 28-31,

• Duda M., Żydzik W., Mosty natychmiastowe licowane porcelaną wykonywane bezpośrednio po ekstrakcji zębów z podścieleniem masą ceramiczną. Opis metody własnej i opis przypadku, Protetyka Stomatologiczna 2004 nr (4), s. 257-262,

• Duda M., Różne zastosowania mas podścielających w protetyce stomatologicznej, Twój Przegląd Stomatologiczny 2003 nr (3), s. 40-42,

• Duda M., Skoczek A., Kowal E., Zabieg sinus liftingu otwartego z jednoczesną natychmiastową implantacją Technika zabiegu „step by step”, Twój Przegląd Stomatologiczny 2003 nr (3), s. 10-12,

• Duda M., Wskazania do autotransplantacji zębów oraz czynniki prognozowania powodzenia zabiegu. Przypadki własne, Dental and Medical Problems 2003 nr (2), s. 423-427,

• Duda M., Reinerwacja i rewaskularyzacja miazgi zęba po zabiegu autotransplantacji – opis przypadku, Dental and Medical Problems 2003 nr (3), s. 429-432,

• Duda M., Implanty natychmiastowe wykonywane w odcinku przednim szczęki, As Stomatologiczny 2003 nr (1), s. 44-47,

• Duda M., Całkowite protezy ruchome oparte na implantach, As Stomatologiczny 2003 nr (2), s. 10-12,

• Duda M., Drobos M., Barlik T., Autotransplantacja zębów, Twój Przegląd Stomatologiczny 2003 nr (4), s. 8-12,

• Kamińska A., Krukowska J., Duda M., Opóźniona replantacja zęba utraconego w wyniku urazu. The delayed replantation of the tooth lost in the consequence of trauma, Poradnik Stomatologiczny 2003 nr (8), s. 34-36,

• Baron S., Duda M., Mankowicz-Łabuś F., Fortuna E., Stopyra A., Bruksizm a wolne ruchy żuchwy, Protetyka Stomatologiczna 1995 nr 45 (4), s. 208-211.

Events:

N/A

Be a DentalMaster Member
and Enjoy Free Goodies 

Members will receive from time to time free books on:

  • How to create stunning treatment Plan and proposal 
  • Patient education
  • How to build your patient’s loyalty
  • Create your presentation in minute in keynote or Powerpoint 
 

The Mdsimulation group creator of DentalMaster may keep me informed with personalized emails about products and services. See our Privacy Policy for more details or to opt-out at any time.

By clicking Create Member account, I agree that I have read and accepted the Terms of Use and Privacy Policy.

 
Skip to content